کنسرت علی زند وکیلی

از ۰۹ آذر

کنسرت گروه هامون

از ۰۷ آذر

کنسرت بزرگ محمد علیزاده

از ۲۶ آبان

کنسرت ارکستر تنآرت

از ۰۱ آذر