بستن پنجره
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی های مربوط به آن نمایش داده شود.
جایگاه ردیف قیمت (تومان)
همکف 1 تا 17 ۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰
بالکن 1 تا 5 ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰
  • درحال رزرو
  • قابل رزرو
  • رزرو شده