بستن پنجره

کاربران گرامی ، ردیف 16 صندلی های 5 الی 13 و صندلی های بالکن به صورت چیدمانی می باشند. ( صندلی های اضافه شده به سالن)

مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی های مربوط به آن نمایش داده شود.
جایگاه ردیف قیمت (تومان)
همکف 1 تا 17 ۴۰,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰
بالکن 1 ۳۰,۰۰۰
  • درحال رزرو
  • قابل رزرو
  • رزرو شده