جشنواره نشاط اجتماعی تبریز

از ۲۲ آذر

کنسرت علی زند وکیلی

از ۰۹ آذر

کنسرت خنده ریوندی مراغه

از ۱۳ آذر

کنسرت گروه هامون

از ۰۷ آذر

کنسرت بزرگ محمد علیزاده

از ۲۶ آبان

کنسرت ارکستر تنآرت

از ۰۱ آذر

نمایش کا

از ۲۳ مهر

سوگواره نای و نی / فطرس

از ۲۶ مهر

صد هزار افلیای عاشق

از ۲۸ مهر